Email biuro@optoscan.com.pl
Zadzwoń +48 74 867 00 11
Otwarte Pon - Pią: 08:00 - 16:00
Logowanie

Nowa ważna ustawa

W dniu  1 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539).

Podstawową i najważniejszą zmianą jest wprowadzenie obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania przewozu. Zmiana ta pozwoli odpowiednim organom państwa uzyskać dostęp do aktualnych informacji o faktycznej lokalizacji przewożonych towarów.

Innymi słowy wszystkie firmy trudniące się przewozem paliw, alkoholi i suszu tytoniowego zobowiązane są przekazywać organom państwowym aktualną pozycję swoich pojazdów którymi transportują oni ww. towary, za pomocą rejestru zgłoszeń SENT.

System SpaceGUARD

System SpaceGUARD jest kompatybilny z rejestrem przewozu SENT i idealnie nadaje się by zastosować go jako Zewnętrzny System Lokalizacji i spełnić wymagania ustawy.

Jak SpaceGUARD współpracuje z SENT?

System Lokalizacji Pojazdów SpaceGUARD posiada wbudowane układy GPS i GSM. Dzięki układowi lokalizacji odbiera sygnał z satelit  GPS i określa dokładną geolokalizację pojazdu. Obliczoną pozycję przesyła za pomocą pakietowej transmisji danych GPRS do serwerów Systemu SpaceGUARD, a ten z kolei przesyła wszystkie wymagane ustawą dane do systemu  SENT.

  • Wypełnienie wymogów ustawy

System SpaceGUARD spełnia wymogi ustawy z dnia 15 czerwca i przekazuje do systemu SENT wszystkie informacje wymagane przez ustawodawcę. Po jego zainstalowaniu geolokalizacja pojazdów przekazywana jest odpowiednim służbom , do czego przedsiębiorca jest zobowiązany na mocy ustawy.

Kogo obejmuje ustawa? Firmy przewożące paliwa, alkohole, susz tytoniowy i inne.

  • Wspomaganie aplikacji SENT GEO

System SpaceGUARD idealnie nadaje się także jako uzupełnienie aplikacji GeoSENT możliwej do uruchomienia na telefonie typu smartphone. Zgodnie z wymogami ustawy, każda przerwa w transmisji pozycji pojazdu do systemu SENT prowadzi do zatrzymania pojazdu i wymuszonego postoju do czasu usunięcia usterki lub przeładowania towaru do pojazdu ze spranym smartfonem. W związku z tym, każda usterka telefonu z aplikacją SENT prowadzi do znacznych opóźnień w dostawie towarów oraz generuje koszty związane z postojem pojazdu, koniecznością wysłania pojazdu zastępczego lub usunięcia usterki na miejscu. System SpaceGUARD idealnie sprawdzi się właśnie w takiej sytuacji. Po usterce telefonu czy aplikacji GeoSENT, stosowne służby nadal będą miały nadzór nad geolokalizacją pojazdu właśnie poprzez system SpaceGUARD. Dzięki czemu firma przewozowa całkowicie eliminuje ryzyko i koszty postojów wymuszonych awarią SENT. SpaceGUARD to niewielka inwestycja zapewniając spokój i terminowość dostaw.

  • Dodatkowe usługi

Wdrożenie Systemu SpaceGUARD to możliwość aktywowania dodatkowych specjalistycznych usług. Obniżają one koszty obsługi logistycznej pojazdów, koszty paliwa oraz umożliwiają objęcie pojazdów usługą ochronną realizowaną przez koncesjonowaną agencję ochrony. W kolejnych punktach  tego dokumentu opisano korzyści płynące z wdrożenia w firmie usługi  logistycznej i ochronnej SpaceGUARD.